Language of document : ECLI:EU:C:2019:845


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 7.10.2019 – L’Oréal vastaan EUIPO

(asia C-586/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valituslupa – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei ole osoitettu, että valitukseen liittyy unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys – Valituslupaa ei myönnetä)

1.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys – Riittämättömät tai ristiriitaiset perustelut – Valituslupahakemus, jossa ei ole osoitettu kysymyksen merkityksellisyyttä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 10–12 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei ole osoitettu kysymyksen merkityksellisyyttä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 13, 14 ja 18 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys – Ristiriita unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa – Valituslupahakemus, jossa ei ole osoitettu kysymyksen merkityksellisyyttä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 15–17 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

L’Oréal vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.