Language of document : ECLI:EU:C:2019:845


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 7 octombrie 2019 – L’Oréal/EUIPO

(Cauza C-586/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admiterea în principiu a recursurilor – Articolul 170b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

1.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Motivare insuficientă sau contradictorie – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 10-12)

2.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 13, 14 și 18)

3.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Contrarietate cu jurisprudența Curții – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 15-17)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

L’Oréal suportă propriile cheltuieli de judecată.