Language of document : ECLI:EU:C:2019:845


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 7. oktobra 2019 – L’Oréal/EUIPO

(Zadeva C‑586/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nezadostna ali nasprotujoča si obrazložitev – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 10 do 12.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke 13, 14 in 18.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nezdružljivost s sodno prasko Sodišča – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 15 do 17.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba L’Oréal nosi svoje stroške.