Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 20. listopadu 2019 – Retail Royalty v. Fashion Energy

(věc C‑678/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti nedokládající významnost předmětné otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 13–16, 24)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Rozpor s judikaturou Soudního dvora – Návrh na uznání přijatelnosti nedokládající významnost předmětné otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 17)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených ochranných známek – Kritéria pro posouzení – Kombinovaná ochranná známka

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 18)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Přezkumné řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Možnost Tribunálu změnit napadené rozhodnutí – Meze

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 72 odst. 3)

(viz bod 22)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Společnost Retail Royalty Co. ponese vlastní náklady řízení.