Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Διάταξη του Δικαστηρίου (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) της 20ής Νοεμβρίου 2019 – Retail Royalty κατά Fashion Energy

(Υπόθεση C-678/19 P)

«Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Έγκριση της εξετάσεως των αιτήσεων αναιρέσεως – Άρθρο 170β του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Αίτηση με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία ενός ζητήματος για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης – Απόρριψη της αιτήσεως εγκρίσεως»

1.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την ανάπτυξη του δικαίου της Ένωσης – Αίτηση εγκρίσεως με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία του ζητήματος – Απόρριψη της αιτήσεως εγκρίσεως

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 170β)

(βλ. σκέψεις 13-16, 24)

2.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την ανάπτυξη του δικαίου της Ένωσης – Αντίθεση προς τη νομολογία του Δικαστηρίου – Αίτηση εγκρίσεως με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία του ζητήματος – Απόρριψη της αιτήσεως εγκρίσεως

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 170β)

(βλ. σκέψη 17)

3.      Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ορισμός και κτήση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες – Ομοιότητα των οικείων σημάτων – Κριτήρια εκτιμήσεως – Σύνθετο σήμα

(Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2017/1001, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ)

(βλ. σκέψη 18)

4.      Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία προσφυγής – Προσφυγή ενώπιον του δικαστή της Ένωσης – Δυνατότητα του Γενικού Δικαστηρίου να μεταρρυθμίσει την προσβαλλόμενη απόφαση – Όρια

(Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2017/1001, άρθρο 72 § 3)

(βλ. σκέψη 22)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση για την έγκριση της εξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως.

2)

Η Retail Royalty Co. φέρει τα δικαστικά της έξοδα.