Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 20.11.2019 – Retail Royalty vastaan Fashion Energy

(asia C-678/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valitusluvan myöntäminen – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei esitetä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valituslupaa ei myönnetä)

1.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 13–16 ja 24 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Ristiriita unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 17 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus – Arviointiperusteet – Moniosainen tavaramerkki

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 18 kohta)

4.      EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen mahdollisuus muuttaa riidanalaista päätöstä – Rajat

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohta)

(ks. 22 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Retail Royalty Co. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.