Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 20. studenoga 2019. – Retail Royalty protiv Fashion Energy

(predmet C-678/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji ne dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

1.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 13.-16., 24.)

2.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Proturječnost sudskoj praksi Suda – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 17.)

3.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Kriteriji za ocjenu – Složeni žig

(Uredba 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 18.)

4.      Žig Europske unije – Tužbeni postupak – Tužba pred sudom Unije – Ovlast Općeg suda za preinaku pobijane odluke – Granice

(Uredba 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 72. st. 3.)

(t. 22.)

Izreka

1.

Žalba se ne dopušta.

2.

Retail Royalty Co. će snositi vlastite troškove.