Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 A Bíróság (fellebbezési tanács) 2019. november 20i végzése – Primed Halberstadt Retail Royalty kontra Fashion Energy

(C678/19. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A fellebbezések megengedhetővé nyilvánítása – A Bíróság eljárási szabályzatának 170b. cikke – A kérdésnek az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából való jelentőségét nem igazoló kérelem – A fellebbezés megengedhetetlensége”

1.      Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A kérdés jelentős voltát nem bizonyító megengedhetővé nyilvánítás iránti kérelem – Megengedhetetlenség

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 13–16., 24. pont)

2.      Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A Bíróság ítélkezési gyakorlatával való ellentét – A kérdés jelentős voltát nem bizonyító megengedhetővé nyilvánítás iránti kérelem – Megengedhetetlenség

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 17. pont)

3.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az érintett védjegyek hasonlósága – Értékelési szempontok – Összetett védjegy

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 18. pont)

4.      Európai uniós védjegy – Jogorvoslati eljárás – Az uniós bírósághoz benyújtott kereset – A Törvényszéknek a megtámadott határozat megváltoztatására vonatkozó jogosultsága – Korlátok

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 72. cikk, (3) bekezdés)

(lásd: 22. pont)

Rendelkező rész

1)

A fellebbezés nem megengedhető.

2)

A Retail Royalty Co. maga viseli saját költségeit.