Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 2019 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Retail Royalty /  Fashion Energy

(Byla C678/19 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis – Prašymas, neįrodantis, kad keliamas klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

1.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Prašymas priimti, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 13–16, 24 punktus)

2.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Nesuderinamumas su Teisingumo Teismo jurisprudencija – Prašymas priimti, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 17 punktą)

3.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas – Vertinimo kriterijai – Sudėtinis prekių ženklas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 18 punktą)

4.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Apskundimo procedūra – Ieškinys Sąjungos teisme – Bendrojo Teismo teisė pakeisti ginčijamą sprendimą – Ribos

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/1001 72 straipsnio 3 dalis)

(žr. 22 punktą)

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriimti apeliacinio skundo.

2.

Retail Royalty Co. padengia savo bylinėjimosi išlaidas.