Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2019. gada 20. novembra rīkojums – Retail Royalty/Fashion Energy  

(lieta C678/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 13.–16., 24. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Nesaderība ar Tiesas judikatūru – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 17. punktu)

3.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vērtēšanas kritēriji – Kombinēta preču zīme

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 18. punktu)

4.      Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas process – Prasība Savienības tiesā – Vispārējās tiesas tiesības grozīt apstrīdēto lēmumu – Robežas

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 72. panta 3. punkts)

(skat. 22. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Retail Royalty Co. sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.