Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Beschikking van het Hof (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) van 20 november 2019 – Retail Royalty/Fashion Energy

(Zaak C678/19 P)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Toelating van hogere voorzieningen – Artikel 170 ter van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verzoek dat het belang van een vraag voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht niet aantoont – Niet-toelating van de hogere voorziening”

1.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Verzoek om toelating dat het belang van de vraag niet aantoont – Niet-toelating

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 ter)

(zie punten 1316, 24)

2.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Strijdigheid met de rechtspraak van het Hof – Verzoek om toelating dat het belang van de vraag niet aantoont – Niet-toelating

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 ter)

(zie punt 17)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria – Samengesteld merk

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 18)

4.      Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht om de bestreden beslissing te wijzigen – Grenzen

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 72, lid 3)

(zie punt 22)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt niet toegelaten.

2)

Retail Royalty Co. draagt haar eigen kosten.