Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 20. novembra 2019 – Retail Royalty/Fashion Energy

(Zadeva C678/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, v katerem ni izkazana pomembnost vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, v katerem ni izkazana pomembnost vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 13 do 16 in 24.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Neskladnost s sodno prakso Sodišča – Predlog za dopustitev, v katerem ni izkazana pomembnost vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 17.)

3.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Merila presoje – Sestavljena znamka

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2017/1001, člen 8(1)(b))

(Glej točko 18.)

4.      Znamka Evropske unije – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pooblastilo Splošnega sodišča za spremembo izpodbijane odločbe – Meje

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2017/1001, člen 72(3))

(Glej točko 22.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba Retail Royalty Co. nosi svoje stroške.