Language of document : ECLI:EU:C:2019:978


 


 Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. listopadu 2019 – Armostav Místek

(věc C-520/19)(1)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Nedostatečné upřesnění skutkového rámce sporu v původním řízení a skutečností odůvodňujících potřebu odpovědi na předběžné otázky – Zjevná nepřípustnost“

Předběžné otázky – Přípustnost – Otázky položené bez dostatečného upřesnění skutkového a právního kontextu a skutečností odůvodňujících nezbytnost odpovědi na předběžnou otázku – Zjevná nepřípustnost

(Článek 267 SFEU; statut Soudního dvora, článek 23; jednací řád Soudního dvora, čl. 53 odst. 2 a článek 94)

(viz body 14-47 a výrok)

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě (Česká republika) ze dne 18. června 2019 je zjevně nepřípustná.


1 Úř. věst. C 328, 30.9.2019.