Language of document : ECLI:EU:C:2019:951


 


 2019 m. lapkričio 7 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ir kt.

(Byla C-569/19)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis – Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes ir priežasčių, pateisinančių būtinybę atsakyti į prejudicinius klausimus, nenurodymas – Akivaizdus nepriimtinumas“

1.      Prejudiciniai klausimai – Priimtinumas – Prašymas, kuriame visiškai nenurodytos faktinės ir teisinės aplinkybės ir neišdėstytos kreipimąsi į Teisingumo Teismą pateisinančios priežastys – Akivaizdus nepriimtinumas

(SESV 267 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis)

(žr. 4–10, 12, 13 punktus ir rezoliucinę dalį)

2.      Prejudiciniai klausimai – Galiojimo vertinimas – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Pirminė teisė – Neįtraukimas

(SESV 45 straipsnio 4 dalis ir 267 straipsnio pirmos pastraipos b punktas; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis)

(žr. 11 punktą)

Rezoliucinė dalis

2019 m. birželio 13 d. sprendimu Tribunale di Potenza (Potencos teismas, Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.