Language of document : ECLI:EU:C:2019:951


 


 Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 7. novembra 2019 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in drugi

(Zadeva C569/19)

„Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost“

1.      Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Predlog za predhodno odločanje, ki ne vsebuje nobenih informacij glede dejanskega in pravnega okvira in ki ne pojasnjuje razlogov za njegovo predložitev Sodišču – Očitna nedopustnost

(člen 267 PDEU; Statut Sodišča, člen 23; Poslovnik Sodišča, člena 53(2) in 94)

(Glej točke od 4 do 10, 12 in 13 ter izrek.)

2.      Vprašanja za predhodno odločanje – Presoja veljavnosti – Pristojnost Sodišča – Primarna zakonodaja – Izključitev

(člena 45(4) in 267, prvi odstavek,(b), PDEU; poslovnik Sodišča, člen 53(2))

(Glej točko 11.)

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Potenza (sodišče v Potenzi, Italija) z odločbo z dne 13. junija 2019, je očitno nedopusten.