Language of document :

Жалба, подадена на 24 май 2019 г. от Hochmann Marketing GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 22 март 2019 г. по дело T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-408/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Hochmann Marketing GmbH (представител: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

С определение от 31 октомври 2019 г. Съдът на Европейския съюз (седми състав) отхвърли жалбата и определи жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________