Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. května 2019 Hochmann Marketing GmbH proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 22. března 2019 ve věci T-657/18, Hochmann Marketing GmbH v. Rada Evropské unie

(Věc C-408/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníce řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Hochmann Marketing GmbH (zástupce: J. Jennings, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (sedmý senát) usnesením ze dne 31. října 2019 kasační opravný prostředek odmítl a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________