Language of document :

Valitus, jonka Hochmann Marketing on tehnyt 24.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-657/18, Hochmann Marketing v. neuvosto, 22.3.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-408/19 P)

Oikeudenkäyntikieli:

Asianosaiset

Valittaja: Hochmann Marketing GmbH (edustaja: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 31.10.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton, ja velvoittanut Hochmann Marketing GmbH:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________