Language of document :

Pritožba, ki jo je družba Hochmann Marketing GmbH vložila 24. maja 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 22. marca 2019 v zadevi T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Svet Evropske unije

(Zadeva C-408/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Hochmann Marketing GmbH (zastopnik: J. Jennings, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Sodišče Evropske unije (sedmi senat) je s sklepom z dne 31. oktobra 2019 zavrnilo pritožbo in sklenilo, da pritožnica nosi svoje stroške.

____________