Language of document :

Жалба, подадена на 2 септември 2019 г. от Klaus Nonnemacher срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 20 юни 2019 г. по дело T-389/18 — Klaus Nonnemacher/EUIPO

(Дело C-659/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Klaus Nonnemacher (представител: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Paul Ingram

С определение от 19 ноември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) отхвърли жалбата и определи жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________