Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 2. září 2019 panem Klausem Nonnemacherem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. června 2019 ve věci T-389/18, Klaus Nonnemacher v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-659/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Klaus Nonnemacher (zástupce: C. Rohnke, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Paul Ingram

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 19. listopadu 2019 rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřijatelný a že navrhovatel kasačního opravného prostředku ponese vlastní náklady řízení.

____________