Language of document :

Žalba koju je 2. rujna 2019. podnio Klaus Nonnemacher protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 20. lipnja 2019. u predmetu T-389/18, Klaus Nonnemacher protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-659/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Klaus Nonnemacher (zastupnik: C. Rohnke, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Paul Ingram

Rješenjem od 19. studenoga 2019. Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) nije dopustio žalbu i žalitelju je naložio snošenje vlastitih troškova.

____________