Language of document :

Odvolanie podané 2. septembra 2019: Klaus Nonnemacher proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 20. júna 2019 vo veci T-389/18, Klaus Nonnemacher/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(vec C-659/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Klaus Nonnemacher (v zastúpení: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Paul Ingram

Uznesením z 19. novembra 2019 Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a uložil odvolateľovi povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________