Language of document :

Pritožba, ki jo je Klaus Nonnemacher vložil 2. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 20. junija 2019 v zadevi T-389/18, Klaus Nonnemacher/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-659/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Klaus Nonnemacher (zastopnik: C. Rohnke, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) s sklepom z dne 19. novembra 2019 pritožbe ni dopustilo in je sklenilo, da pritožnik nosi svoje stroške.

____________