Language of document :

Överklagande ingett den 2 september 2019 av Klaus Nonnemacher av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 juni 2019 i mål T-389/18, Klaus Nonnemacher mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-659/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Klaus Nonnemacher (ombud: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Paul Ingram

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har genom beslut av den 19 november 2019 beslutat att inte lämna prövningstillstånd och att Klaus Nonnenbacher ska bära sina rättegångskostnader.

____________