Language of document :

Tužba podnesena 17. listopada 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije

(predmet C-767/19)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: O. Beynet, Y. G. Marinova, agenti)

Tuženik: Kraljevina Belgija

Tužbeni zahtjev

Utvrditi da je Kraljevna Belgija povrijedila obveze koje ima na temelju Direktive 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009 o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ1 i Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ2 , time što je propustila pravilno prenijeti:

članak 9. stavak 1. točku (a) Direktive 2009/72/EZ i Direktive 2009/73/EZ,

članak 37. stavak 4. točke (a) i (b) Direktive 2009/72/EZ i članak 41. stavak 4. točke (a) i (b) Direktive 2009/73/EZ,

članak 37. stavak 6. točke (a), (b) i (c) i stavak 9. Direktive 2009/72/EZ te članak 41. stavak 6. točke (a), (b) i (c) i stavak 9. Direktive 2009/73/EZ,

članak 37. stavak 10. Direktive 2009/72/EZ i članak 41. stavak 10. Direktive 2009/73/EZ;

Naložiti Kraljevini Belgiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmet tužbe je nepravilno prenošenje u Belgiji direktiva 2009/72 i 2009/73 o unutarnjem tržištu električne energije, odnosno unutarnjem tržištu prirodnog plina. Navedene direktive sadržavaju između ostalog odredbe o djelotvornom odvajanju između, s jedne strane, upravljanja transportnim sustavima električne energije i plina te, s druge strane, djelatnosti opskrbe i proizvodnje kako bi se spriječio rizik od diskriminacije s obzirom na djelovanje mreže. Radi postizanja njihovih ciljeva, tim se direktivama također predviđa osnivanje neovisnih nacionalnih regulativnih tijela.

Komisija smatra da je Kraljevina Belgija na nezadovoljavajući način prenijela dva ključna elementa tih direktiva, odnosno uspostavljanje potpunog vlasničkog razdvajanja te odredbe o ovlastima i neovisnosti nacionalnog regulatornog tijela.

____________

1     SL 2009., L 211, str. 55. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 29.)

2     SL 2009., L 211, str. 94. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 5., str. 39.)