Language of document :

2019 m. spalio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė

(Byla C-767/19)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama O. Beynet, Y. G. Marinova

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/72/EB1 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/54/EB ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB2 dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/55/EB, nes į vidaus teisę tinkamai neperkėlė:

Direktyvų 2009/72/EB ir 2009/73/EB 9 straipsnio 1 dalies a punktų,

Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 4 dalies a ir b punktų ir Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 4 dalies a ir b punktų,

Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 6 dalies a, b ir c punktų ir 9 dalies bei Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 6 dalies a, b ir c punktų ir 9 dalies,

Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 10 dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 10 dalies;

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio dalykas – netinkamas direktyvų 2009/72 ir 2009/73, atitinkamai susijusių su elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkomis, perkėlimas į Belgijos teisę. Šiose direktyvose, be kita ko, įtvirtintos nuostatos dėl elektros energijos ir dujų perdavimo tinklų valdymo faktinio atskyrimo nuo gavybos ir tiekimo veiklos; taip siekiant išvengti diskriminacijos valdant tinklus. Taip pat pagal šių direktyvų nuostatas siekiant įgyvendinti jose įtvirtintus tikslus būtina įsteigti nepriklausomas nacionalines reguliavimo institucijas.

Komisija teigia, kad Belgijos Karalystė nepakankamai perkėlė direktyvas dėl šių dviejų esminių klausimų, t. y. visiško nuosavybės struktūrų atskyrimo įgyvendinimo ir nuostatų dėl nacionalinės reguliavimo institucijos kompetencijos ir nepriklausomumo priėmimo.

____________

1 OL L 211, 2009, p. 55.

2 OL L 211, 2009, p. 94.