Language of document :

Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

(Cauza C-767/19)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: O. Beynet, Y. G. Marinova, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE1 și a Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE2 , prin netranspunerea corectă a:

articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE,

articolului 37 alineatul (4) literele (a) și (b) din Directiv 2009/72/CE și a articolului 41 alineatul (4) literele (a) și (b) din Directiva2009/73/CE,

articolului 37 alineatul (6) literele (a), (b) și (c), a articolului 37 alineatul (9) din Directiva 2009/72/CE și a articolului 41 alineatul (6) literele (a), (b) și (c) din Directiva 2009/73/CE,

articolului 37 alineatul (10) din Directiva 2009/72/CE și a articolului 41 alineatul (10) din Directiva 2009/73/CE;

obligarea Regatului Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Acțiunea are ca obiect transpunerea defectuoasă în Belgia a Directivelor 2009/72 și 2009/73 privind piața internă a energiei electrice și, respectiv, a gazelor naturale. Directivele menționate conțin în special dispoziții referitoare la separarea efectivă între gestiunea rețelelor de transport al energiei electrice și al gazului, pe de o parte, și activitățile de furnizare și de producție, pe de altă parte, pentru a preveni riscul de discriminare în exploatarea rețelei. Acestea prevăd de asemenea, pentru atingerea obiectivelor pe care le stabilesc, crearea unor autorități naționale independente.

Comisia apreciază că transpunerea directivelor de către Regatul Belgiei a fost efectuată numai în mod insuficient în ceea ce privește două elemente esențiale, și anume crearea unei disocieri integrale a structurilor de proprietate și dispozițiile privind competențele și independența autorității naționale de reglementare.

____________

1 JO 2009, L 211, p. 55.

2 JO 2009, L 211, p. 94.