Language of document :

Tožba, vložena 17. oktobra 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija

(Zadeva C-767/19)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: O. Beynet, Y. G. Marinova, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Belgija ni izpolnila obveznosti na podlagi Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES1 ter Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES2 s tem, da ni pravilno prenesla:

člena 9(1)(a) Direktiv 2009/72/ES in 2009/73/ES,

člena 37(4), točki (a) (b), Direktive 2009/72/ES in člen 41(4), točki (a) (b), Direktive 2009/73/ES,

člena 37(6), točke (a), (b) in (c), ter (9) Direktive 2009/72/ES in člena 41(6), točke (a), (b) in (c), ter (9) Direktive 2009/73/ES,

člena 37(10) Direktive 2009/72/ES in člena 41(10) Direktive 2009/73/ES;

Kraljevini Belgiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožba se nanaša na to, da v Belgiji nista bili ustrezno preneseni Direktivi 2009/72 in 2009/73, ki se nanašata na notranji trg električne energije in zemeljskega plina. Navedeni direktivi zlasti vsebujeta določbe glede dejanske ločitve upravljanja prenosnih sistemov za električno energijo in zemeljski plin na eni strani ter dejavnosti dobave in proizvodnje na drugi strani, da bi se preprečilo tveganje diskriminacije pri obratovanju omrežja. Direktivi za dosego v njiju določenih ciljev predvidevata tudi vzpostavitev neodvisnih nacionalnih regulativnih organov.

Komisija meni, da je Kraljevina Belgija direktivi prenesla nezadostno, kar zadeva dva bistvena elementa, in sicer vzpostavitev polnega lastniškega ločevanja ter določbe glede pristojnosti in neodvisnosti nacionalnega regulativnega organa.

____________

1 UL 2009, L 211, str. 55.

2 UL 2009, L 211, str. 94.