Language of document :

Appel iværksat den 24. maj 2019 af Hochmann Marketing GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 22. marts 2019 i sag T-673/18, Hochmann Marketing GmbH mod Europa-Kommissionen

(Sag C-409/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Hochmann Marketing GmbH (ved Rechtsanwalt J. Jennings)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Den Europæiske Unions Domstol (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 31. oktober 2019 forkastet appellen og truffet afgørelse om, at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________