Language of document :

Žalba koju je 24. svibnja 2019. podnio Hochmann Marketing GmbH protiv rješenja Općeg suda (treće vijeće) od 22. ožujka 2019. u predmetu T-673/18, Hochmann Marketing GmbH protiv Europske komisije

(predmet C-409/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Hochmann Marketing GmbH (zastupnik: J. Jennings, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Rješenjem od 31. listopada 2019. Sud Europske unije (sedmo vijeće) odbio je žalbu i žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________