Language of document :

Odvolanie podané 24. mája 2019: Hochmann Marketing GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 22. marca 2019 vo veci T-673/18, Hochmann Marketing GmbH/Európska komisia

(vec C-409/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Hochmann Marketing GmbH (v zastúpení: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Rozhodnutím z 31. októbra 2019 Súdny dvor Európskej únie (siedma komora) zamietol odvolanie a uložil odvolateľke povinnosť nahradiť svoje vlastné trovy konania.

____________