Language of document :

Överklagande ingett den 24 maj 2019 av Hochmann Marketing GmbH av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 22 mars 2019 i mål T-673/18, Hochmann Marketing GmbH mot Europeiska kommissionen

(Mål C-409/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Hochmann Marketing GmbH (ombud: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Europeiska unionens domstol (sjunde avdelningen) har i beslut av den 31 oktober 2019 avvisat överklagandet och förordnat att klaganden ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________