Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 6 Νοεμβρίου 2019 – AC, TM, GM, MM κατά ABC Sl, XYZ Plc

(Υπόθεση C-814/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: AC, TM, GM, MM

Εναγόμενες: ABC Sl, XYZ Plc

Προδικαστικά ερωτήματα

α)    Αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 13, παράγραφος 3, του κανονισμού 1215/20121 να αφορά η αγωγή, την οποία ασκεί ο ζημιωθείς για τη δικαστική επιδίωξη αξιώσεων κατά του αντισυμβαλλομένου του ασφαλιστή/ασφαλισμένου, υπόθεση ασφαλίσεως;

β)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα (α), το γεγονός ότι οι αξιώσεις του ζημιωθέντος κατά του αντισυμβαλλομένου του ασφαλιστή/ασφαλισμένου βασίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά με την ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή και ασκούνται με την ίδια αυτή αγωγή αποτελεί επαρκή συνθήκη ώστε να χαρακτηριστεί η εν λόγω αγωγή του ζημιωθέντος υπόθεση ασφαλίσεως;

γ)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο ερώτημα (α), αποτελεί επαρκή συνθήκη το γεγονός ότι επιτρέπεται, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, η προσεπίκληση του ασφαλισμένου;

δ)    Εμπίπτει στην κατά το άρθρο 13, παράγραφος 2, έννοια του «ζημιωθέντος» το πρόσωπο που γεννήθηκε μέσω της εφαρμογής μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στην περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο ασκεί αγωγή εξ αδικοπραξίας επικαλούμενο αμέλεια κατά την εφαρμογή των τεχνικών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψή του;

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, L 351, σ. 1).