Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, Birmingham District Registry (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 6.11.2019 – AC, TM, GM ja MM v. ABC SL ja XYZ Plc

(asia C-814/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, Birmingham District Registry

Pääasian asianosaiset

Kantajat: AC, TM, GM ja MM

Vastaajat: ABC SL ja XYZ Plc

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Edellytetäänkö uudelleenlaaditun asetuksen N:o 1215/20121 13 artiklan 3 kohdassa, että kanneperuste, johon vahingon kärsinyt vetoaa kanteessaan vakuutuksenottajaa tai vakuutettua vastaan, koskee vakuutusta koskevaa asiaa?

b.    Jos a kohtaan vastataan myöntävästi, onko se, että kanne, jonka vahingon kärsinyt nostaa vakuutuksenottajaa tai vakuutettua vastaan, perustuu samoihin tosiseikkoihin ja esitetään samassa asiassa kuin suora kanne vakuutuksenantajaa vastaan, riittävä oikeuttamaan päätelmän, jonka mukaan vahingon kärsineen kanteen osalta on kyse vakuutusta koskevasta asiasta?

c.    Jos a kohtaan vastataan kieltävästi, riittääkö, että sen lain mukaan, jota sovelletaan vakuutuksenantajaa vastaan nostettuun suoraan kanteeseen, on sallittua haastaa vakuutettu samaan asiaan, jossa on nostettu suora kanne vakuutuksenantajaa vastaan?

d.    Kuuluuko 13 artiklan 2 kohdan vahingon kärsineen käsitteeseen keinohedelmöitystekniikoiden tuloksena syntynyt henkilö, kun kyseinen henkilö nostaa kanteen, jossa vedotaan huolimattomuuteen kyseisen henkilön hedelmöittämisessä käytettyjen keinohedelmöitystekniikoiden käytössä?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).