Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2019. uputio High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Ujedinjena Kraljevina) – AC, TM, GM, MM protiv ABC Sl, XYZ Plc

(predmet C-814/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: AC, TM, GM, MM

Tuženici: ABC Sl, XYZ Plc

Prethodna pitanja

1.    Zahtijeva li članak 13. stavak 3. Uredbe br. 1215/20121 da se pravni razlog na koji se oštećenik poziva u svojoj tužbi protiv ugovaratelja osiguranja/osiguranika tiče stvari koja se odnosi na osiguranje?

2.    Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, je li okolnost da oštećenikovo potraživanje protiv ugovaratelja osiguranja/osiguranika proizlazi iz istih činjenica te se ističe u istoj tužbi kao izravno potraživanje protiv osiguravatelja dovoljna za zaključak da je potraživanje oštećenika stvar koja se odnosi na osiguranje?

3.    Ako je odgovor na prvo pitanje negativan, je li dovoljno da pravo mjerodavno za izravnu tužbu podnesenu protiv osiguravatelja dopušta da se takva tužba proširi na osiguranika?

4.    Obuhvaća li pojam „oštećena stranka” iz članka 13. stavka 2. osobu rođenu zahvaljujući tehnikama potpomognute oplodnje u situaciji u kojoj ona podnosi tužbu navodeći da se prilikom primjene navedenih tehnika pomoću kojih je ona začeta nemarno postupalo?

____________

1 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)