Language of document :

A High Court of Justice (England&Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Egyesült Királyság) által 2019. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AC, TM, GM, MM kontra ABC Sl, XYZ Plc

(C-814/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Az alapeljárás felei

Felperesek: AC, TM, GM, MM

Alperesek: ABC Sl, XYZ Plc

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Megköveteli-e a határozatokról szóló, átdolgozott 1215/2012 rendelet1 13. cikkének (3) bekezdése azt, hogy a károsult által a biztosítási kötvény jogosultjával/biztosítottal szemben előterjesztett keresetben hivatkozott jogalap biztosítási ügyet foglaljon magában?

Amennyiben az 1) kérdésre igenlő válasz adandó, az, hogy a károsult által a biztosítási kötvény jogosultjával/biztosítottal szemben támasztott követelés ugyanazon tényállásból ered, és azt ugyanazon kereseten belül terjesztik elő, mint a biztosítóval szembeni közvetlen követelést, elegendő-e annak igazolásához, hogy a károsult követelése biztosítási ügy?

Amennyiben az 1) kérdésre nemleges válasz adandó, elegendő-e az, hogy a biztosítottnak a biztosítóval szembeni közvetlen keresetben való perbevonását a biztosítóval szembeni közvetlen keresetet szabályozó jog lehetővé teszi?

A 13. cikk (2) bekezdése szerinti „károsult” fogalmába beletartozik-e az asszisztált reprodukciós eljárások eredményeként született személy, ha az illető a fogantatása során alkalmazott asszisztált reprodukciós technikák végzése során tanúsított gondatlanságra hivatkozva kíván keresetet indítani?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).