Language of document :

2019 m. lapkričio 6 d. High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AC, TM, GM, MM / ABC Sl, XYZ Plc

(Byla C-814/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Aukštasis Teisingumo Teismas (Anglija ir Velsas), Karalienės suolo skyrius (Skyriaus teismas))

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: AC, TM, GM, MM

Atsakovės: ABC Sl, XYZ Plc

Prejudiciniai klausimai

a)    Ar pagal naujos redakcijos Reglamento Nr. 1215/20121 13 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad ieškinio pagrindas, kuriuo žalą patyręs asmuo remiasi reikšdamas ieškinį draudėjui (apdraustajam), būtų susijęs su draudimu?

b)    Jeigu atsakymas į klausimą a) būtų teigiamas, ar to, kad ieškinys, kurį žalą patyręs asmuo siekia pareikšti draudėjui (apdraustajam), yra grindžiamas tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pareiškiamas toje pačioje byloje kaip tiesioginis ieškinys draudikui, pakanka pagrįsti išvadai, kad žalą patyrusio asmens ieškinys yra susijęs su draudimu?

c)    Jeigu atsakymas į klausimą a) yra neigiamas, ar pakanka to, kad apdraustojo įtraukimas reiškiant tiesioginį ieškinį draudikui būtų leidžiamas pagal teisę, taikomą tiesioginiam ieškiniui, kurį galima pareikšti draudikui?

d)    Ar pagal 13 straipsnio 2 dalį sąvoka „žalą patyrusi šalis“ apima asmenį, gimusį dėl taikytos pagalbinio apvaisinimo technologijos, tokiomis aplinkybėmis, kai šis asmuo siekia pareikšti ieškinį dėl aplaidumo taikant pagalbinio apvaisinimo technologiją, naudotą to asmens pradėjimui?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).