Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regatul Unit) la 6 noiembrie 2019 – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

(Cauza C-814/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Părțile din procedura principală

Reclamanți: AC, TM, GM, MM

Pârâte: ABC Sl, XYZ Plc

Întrebările preliminare

    Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul [nr. 1215/2012]1 stabilește cerința potrivit căreia cauza acțiunii invocată de partea vătămată în susținerea unei cereri îndreptate împotriva titularului poliței de asigurare/asiguratului trebuie să privească o materie de asigurări?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea (a), faptul că acțiunea pe care partea vătămată urmărește să o introducă împotriva titularului poliței de asigurare/asiguratului își are originea în aceleași fapte și este inclusă în aceeași acțiune ca cererea formulată direct împotriva asigurătorului este suficient pentru a concluziona că acțiunea formulată de partea vătămată este o acțiune „în materie de asigurări”?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea (a), este suficient ca introducerea în cauză a asiguratului în cadrul acțiunii directe împotriva asigurătorului să fie permisă de legea care guvernează acțiunea directă împotriva asigurătorului?

Noțiunea de „parte vătămată” prevăzută la articolul 13 alineatul (2) include o persoană născută în urma utilizării tehnicilor de reproducere asistată în situația în care această persoană urmărește să introducă o acțiune prin care invocă neglijența în aplicarea tehnicilor menționate în vederea concepției acestei persoane?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).