Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 14.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-308/18, Hamas v. neuvosto, 4.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-833/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja S. Van  Overmeire)

Muu osapuoli: Hamas

Vaatimukset

Neuvosto vaatii, että unionin tuomioistuin;

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-308/18 antaman tuomion

antaa valituksen kohteena oleviin kysymyksiin lopullisen ratkaisun

velvoittaa asian T-308/18 kantajan korvaamaan neuvostolle ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakuasteessa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäiseksi neuvosto katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen kahdeksatta kumoamisperustetta, joka koskee ”perustelujen todistusvoimaiseksi saattamatta jättämistä”, koskevassa arvioinnissaan, koska se totesi, että riidanalaisiin toimenpiteisiin liittyvät perustelut olisi pitänyt allekirjoittaa.

Toiseksi neuvosto moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä jätti virheellisesti toteamatta, että Yhdysvaltain viranomaisten päätökset olivat riittävä peruste Hamasin sisällyttämiselle riidanalaisten toimenpiteiden liitteenä olevaan luetteloon.

____________