Language of document :

Žalba koju je 14. studenoga 2019. uputilo Vijeće Europske unije protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 4. rujna 2019. u predmetu T-308/18, Hamas protiv Vijeća

(predmet C-833/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Vijeće Europske unije (zastupnici: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenti)

Druga stranka u postupku: Hamas

Žalbeni zahtjev

Vijeće od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-308/18;

donese konačnu odluku o pitanjima koja su predmet ove žalbe; i

naloži tužitelju u predmetu T-308/18 snošenje troškova Vijeća iz prvostupanjskog i ovog žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Kao prvo, Vijeće smatra da je Opći sud, prilikom razmatranja osmog tužbenog razloga koji se temelji na „neovjeravanju obrazloženja”, počinio pogrešku koja se tiče prava tako što je zaključio da su obrazloženja pobijanih mjera trebala biti potpisana.

Kao drugo, Vijeće prigovara Općem sudu da je pogriješio jer nije zaključio da odluke tijela Sjedinjenih Američkih Država čine dostatnu osnovu za uvrštavanje Hamasa na popis priložen pobijanim mjerama.

____________