Language of document :

Recurs introdus la 14 noiembrie 2019 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 4 septembrie 2019 în cauza T-308/18, Hamas/Consiliul

(Cauza C-833/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Hamas

Concluziile recurentului

Anularea hotărârii Tribunalului din cauza T-308/18;

pronunțarea cu titlu definitiv asupra aspectelor care fac obiectul prezentului recurs și

obligarea reclamantei din cauza T-308/18 la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Consiliu în primă instanță și în cadrul prezentului recurs.

Motivele și principalele argumente

În primul rând, Consiliul apreciază că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în aprecierea celui de al optulea motiv de anulare, întemeiat pe „lipsa autentificării expunerii de motive”, concluzionând că expunerea de motive aferentă măsurilor atacate ar fi trebuit semnate.

În al doilea rând, Consiliul reproșează Tribunalului că a apreciat eronat că deciziile autorităților americane nu constituiau un temei suficient pentru a înscrie Hamas pe lista anexată la măsurile atacate.

____________