Language of document :

Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 14. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 4. septembra 2019 v zadevi T-308/18, Hamas/Svet

(Zadeva C-833/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenta)

Druga stranka v postopku: Hamas

Predlogi

Svet Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-308/18;

dokončno odloči o vprašanjih, ki so predmet te pritožbe¸in

tožeči stranki v zadevi T-308/18 naloži plačilo stroškov, ki so Svetu nastali v postopku na prvi stopnji in v tem postopku.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet na prvem mestu meni, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri presoji osmega tožbenega razloga ničnostne tožbe, ki je zadeval „neobstoj avtentifikacije obrazložitve“, s tem, da je ugotovilo, da bi obrazložitev izpodbijanih ukrepov morala biti podpisana.

Svet na drugem mestu Splošnemu sodišču očita, da je storilo napako s tem, da ni ugotovilo, da odločbe ameriških organov pomenijo zadostno podlago za vpis Hamasa na seznam, priložen izpodbijanim ukrepom.

____________