Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 2. září 2019 panem Klausem Nonnemacherem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. června 2019 ve věci T-390/18, Klaus Nonnemacher v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-660/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Klaus Nonnemacher (zástupce: C. Rohnke, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Paul Ingram

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti opravných prostředků) rozhodl usnesením ze dne 19. listopadu 2019, že opravný prostředek je nepřijatelný a že navrhovatel ponese vlastní náklady řízení.

____________