Language of document :

Appel iværksat den 2. september 2019 af Klaus Nonnemacher til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. juni 2019 i sag T-390/18 – Klaus Nonnemacher mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(Sag C-660/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Klaus Nonnemacher (ved Rechtsanwalt C. Rohnke)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Paul Ingram

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 19. november 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres og bestemt, at Klaus Nonnemacher bærer sine egne omkostninger.

____________