Language of document :

Klaus Nonnemacher’i 2. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-390/18: Klaus Nonnemacher versus EUIPO

(kohtuasi C-660/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Klaus Nonnemacher (esindaja: advokaat C. Rohnke)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 19. novembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________