Language of document :

Žalba koju je 2. rujna 2019. podnio Klaus Nonnemacher protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 20. lipnja 2019. u predmetu T-390/18, Klaus Nonnemacher protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-660/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Klaus Nonnemacher (zastupnik: C. Rohnke, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Paul Ingram

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) rješenjem od 19. studenoga 2019. odlučio je da se žalba ne dopušta i žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________