Language of document :

Odvolanie podané 2. septembra 2019: Klaus Nonnemacher proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 20. júna 2019 vo veci T-390/18, Klaus Nonnemacher/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-660/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Klaus Nonnemacher (v zastúpení: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Paul Ingram

Súdny dvor Európskej únie (komora rozhodujúca o prípustnosti odvolaní) uznesením z 19. novembra 2019 rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a odvolateľ znáša vlastné trovy konania.

____________