Language of document :

Жалба, подадена на 12 септември 2019 г. от Retail Royalty Co. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 юли 2019 г. по дело T-54/18, Fashion Energy/EUIPO - Retail Royalty

(Дело C-678/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Retail Royalty Co. (представители: M. Dick, Solicitor, и J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Други страни в производството: Fashion Energy Srl, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 20 ноември 2019 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) приема, че обжалването не се допуска и Retail Royalty Co. следва да заплати направените от него съдебни разноски.

____________