Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 12. září 2019 Retail Royalty Co. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-54/18, Fashion Energy v. EUIPO - Retail Royalty

(Věc C-678/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Retail Royalty Co. (zástupci: M. Dick, Solicitor a J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Další účastníci řízení: Fashion Energy Srl, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 20. listopadu 2019 rozhodl, že kasační opravný prostředek není přijatelný a že společnost Retail Royalty Co. ponese vlastní náklady řízení.

____________